Föreningens ändamål

Svenska Linoljeföreningen är en ideell förening som bl.a. skall verka för ökad kunskap om – och efterfrågan av – linoljebaserade produkter hos yrkesanvändare, återförsäljare och privata konsumenter.

Föreningen skall också fungera som en intresseförening och arbeta för att tillvarata medlemmarnas intresse gentemot myndigheter, leverantörer och köpare i branschgemensamma frågor.

Föreningens medlemmar

Medlem i föreningen kan vara företag eller organisation som säljer, tillverkar eller använder linoljebaserade produkter. Medlem skall ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av tillverkning eller användande av linoljebaserade produkter. Läs mer om våra medlemmar och om hur du själv kan bli medlem under rubriken ”Medlemmar”.

Föreningens Stadgar

Klicka här om du är intresserad av att ta del av föreningens STADGAR.