För att söka medlemskap skall man ha en koppling till linolja. Det kan vara som produkt, insatsvara, användare, tillverkare mm.

Fyll i uppgifterna nedan och skicka ett mail till föreningens styrelse som sedan behandlar ärendet och återkommer till den sökande.

För närvarande är medlemsavgiften 1 000 kr per år. Efter godkänd ansökan faktureras medlemsavgiften.

ANMÄLAN OM MEDLEMSKAP

 • Efternamn:
 • Förnamn:
 • Telefon arbete:
 • Mobiltelefon:
 • Jag ansöker som privatperson:
 • Företag:
 • Företagsadress:
 • Fakturaadress (om annan än Företagsadress):
 • E-mailadress:
 • Min koppling till linolja:
 • Inom byggnadsvården arbetar jag med:
 • Beskriv kort varför du vill bli medlem i Svenska Linoljeföreningen:

När vi fått in din ansökan får du ett förhandsbesked via e-post om att ansökan tagits emot tillsammans med en faktura på årets medlemsavgift. När fakturan är betald registreras ni som preliminär medlem. Därefter kommer det fullständiga medlemskapet att beslutas om på föreningens årsstämma.