Katarina Kyrka, Stockholm – linoljefärg från Engwall & Claesson