Svenska Linoljeföreningen
c/o Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Box 6442
113 82 Stockholm
Mail: info@malamedlinolja.se

 

Föreningens styrelse

  • Ordförande: Björn Olsen, Engwall o. Claesson AB
  • Sekreterare: Lars Sandberg, Larsson & Örnmark Måleri AB
  • Kassör: Anna Slåtteby, Gysinge Centrum för byggnadsvård
  • Ledamot: Milis Ivarsson, Av jord AB. och Gunnar Ottosson, Ottosson Färgmakeri AB
  • Adjungerad: Stephan Fickler, Svenska Byggnadsvårdsföreningen