Sant & falskt om Linoljefärg

Linoljefärg torkar långsamt:
Det är sant att linoljefärg torkar långsammare än akrylatfärg. Det beror på att linoljan oxiderar – vilket betyder att färgen tar upp syreatomer från luften – istället för att vatten eller andra lättflyktiga vätskor avdunstar. Denna kemiska process tar lite tid. Räkna med att varje strykning (även om den är tunn) tar 24 – 36 timmar innan den är övermålningsbar. Det kan dock ta längre tid innan den är helt genomhärdad och tål slag och tryck.

Linoljefärg möglar:
Mögel motverkas genom att man tillsätter olika mögelhämmande medel, sk. fungicider. Den vanligaste tillsatsen är zink, som också fungerar som vitt pigment. Däremot så bidrar föroreningar i luften till att all färg blir smutsig och måste tvättas emellanåt. Det gör du enklast med såpa och varmt vatten.

Linoljefärg är dyrt:
Linoljefärg är en dryg och därmed ekonomisk färg. Den sträcker normalt 10-15 kvm/liter, vilket är dubbelt så mycket som många billiga, vattenlösliga färger. Linoljefärgen är också billig i underhåll då den, rätt använd, håller väldigt länge och är lätt att underhålla.

Linoljefärg innehåller lösningsmedel:
Linoljefärg är gjord på förnyelsebara råvaror och merparten av alla linoljefärger innehåller inga lösningsmedel. Du väljer själv hur du vill späda färgen beroende på hur och var den skall användas.

Linoljefärg är brandfarlig:
Färgen är inte brandfarlig i sig men däremot ska man vara noga med att blöta och kasta trasor med färgrester på, då dessa i värsta fall kan alstra värme och självantända.

Linoljefärg finns bara i några få kulörer:
Linoljefärger finns numera i en stor mängd färdigblandade kulörer. Traditionella och utvalda kulörer som har en enastående estetisk förmåga att passa in på hus och i landskapet som ockra, engelskt rött, kromoxidgrönt, dalablått, grön umbra för att nämna några. Naturligtvis finns alla kulörer i Riksantikvarieämbetets (RAÄ)  och NCS kulörsystem också att tillgå.

Att måla med linoljefärg

När du målar med linoljefärg så tänk på att följa tillverkarens instruktioner för bästa resultat. Generellt för linoljefärg gäller att man ska måla varje skikt tunt. Det ska nästan gnissla om penseln, då har du målat tunt nog. Att färgen stryks ut ordentligt är avgörande för hur länge den håller. Måla endast i torrt väder och när nattemperaturen överstiger 10 grader.

Linoljefärgen är torr först när man kan repa ytan med nageln, utan att den drar med sig mjuk färg. Eller trycka med tummen mot färgen, vrida runt, och färgen ändå inte lossnar från underlaget. Att späda färgen med terpentin / lacknafta eller linolja (beroende på om du målar utom- eller inomhus) är ett bra sätt att undvika att måla för tjockt.

Frågor & Svar

HÄR kan du läsa fler frågor och svar om Linolja och Linoljefärg i Svenska byggnadsvårdsföreningens frågeforum.